вторник, 19 ноември 2013 г.

ВЪЗКРЕСЯВАНЕ ДЪЩЕРЯТА НА ИЯИРА

Во имя Отца и Сина и Светаго Духа.

Когато Спасителят Христос влязъл в дома на Ияира и казал на родителите на умрялото момиче: “Не плачете, тя не е умряла, а само спи”, хората започнали да Му се смеят. Както казва Евангелието, хората знаели, че тя е умряла. Струва ни се съвсем нелепо, че може на Господа да се каже: “Ти не си прав, ние по-добре знаем”. Обаче, тъкмо това е, което се случва на всяка крачка. Разболял се човек – и ние твърдо знаем, какво ще се случи с него, и като че затваряме с това пътя на Господа, не Го призоваваме да влезе в дома на отчаянието, та в този дом на отчаянието да внесе надежда. Това се случва, когато човек боледува, и роднините му се страхуват да го уплашат, и затова нито дават на човека да се причасти, нито да чуе твърдото свещеническо слово: не трябва да го тревожим, та ние нали знаем, че той е загинал!

И това се случва на всяка крачка, защото на всяка крачка в нашия живот встъпва Господ – с Евангелското слово, с гласа на нашата съвест, със съвета на близък човек, и казва: “Това не е така”, а на това ние отвръщаме: “Та нали ние знаем, че това е така”. Но заповедите Господни не могат да бъдат заобиколени… а ние някои заповеди ги отместваме настрана, защото не им вярваме. И всичко се свежда до едно: ние се изправяме в целия наш нищожен ръст пред Господа и казваме: “Ние знаем; защо тогава Ти, безумни, идваш с някакво-си там Свое слово?” И докато постъпваме така, ще бъдем в дома на плача, душата ни подобно на умрялата дъщеря на Ияир – ще лежи в безсъзнание; нашият живот ще бъде тази Ияирова дъщеря, която би могла да живее в цялата своя младост и която е обречена на смърт, защото ние “знаем” по-добре от Бога.

И ето пред какво стоим сега: не само пред дивния разказ за това, че Господ с такава любов е изцелил умрялото момиче и го е предал на родителите му, и го е върнал към живота, и е открил пред него цял един път, но и пред това, че в образа на това момиче нашият живот, нашата душа, нашите човешки отношения са мъртви и загиващи, защото ние, независимо от всичко, и през цялото време, знаем по-добре от Бога какъв е пътят. А пътят на живота го знае само Бог.

Ето над какво бих искал да се замислите. Каквото и да ни се струва – ние винаги трябва да отстъпим на правдата Божия; на каквото и да ни учи опитът, каквато и да е очевидността, ние винаги сме длъжни да кажем: “Такова е словото Божие, нека ми бъде по Твоето слово, Господи” – подобно на Дева Богородица. И тогава действително всичко ще бъде по словото Господне, и чрез веянието и действието на Светия Дух Сам Господ ще влезе в нашия живот и ще го преобрази. Амин!
Няма коментари:

Публикуване на коментар