четвъртък, 28 май 2020 г.

Възнесение Господне


Икона — Л.А. Успенски
В името на Отца и Сина и Светия Дух.

Преди много години отец Сергий Булгаков нарече една от своите проповеди за Възнесение „Радостта от раздялата“. И в действителност, когато се замислим над тези думи, които съпътстват в Евангелието предупреждението на Христос за това, че Той трябва да умре в определеното Му време, да се раздели със Своите ученици и да бъде за тях извън всяка досегаемост, и за това, че идва време, когато Той ще отиде окончателно при Бога и Отца, ние може да бъдем изумени от това, че Христос, молейки се за учениците на Небесния Отец,  се моли за това, те да имат пълнотата на Неговата радост в себе си ... Как е възможно, когато сме отделени от Спасителя, да можем, въпреки това, да се радваме с Неговата радост и не за Него, а заедно с Него, за себе си, за целия свят?

Тази радост не се дава лесно; за това, да преживее тази радост Христова, човек трябва да се откъсне от привързаността към земния, родния, привичен Христос. Вероятно си спомняте в Евангелието разказите за явяването на Христос на Неговите ученици след Възкресението; Спасителят застанал пред лицето на св. Мария Магдалина на самия гроб, и тя беше толкова потопена в мъката си, че не Го позна; тя цялата беше се потопила в себе си - и Го изгуби. И когато Спасителят я нарече по име, и тази дума „Мария“ достигна до дълбочината на сърцето и душата си, тя падна в краката Му и искаше, някак си, да Го задържи, държейки се за възкресената плът. И Той й каза: Не ме докосва сега; Все още не съм се възнесъл при Моя Отец и  вашия Отец, към Моя Бог и вашия Бог ... Тя все още беше ... във времето на Христовия живот на земята; тя искаше да се върне в онези дни на радост около Него, но тази радост беше отминала. Между тези дни на земния живот и настоящия Христос, Когото познаваме, премина меч, премина смърт, кръст; слизането в ада, краткотрайно, за толкова страшна в своята изглеждаща безнадеждност раздяла.

И сега Христос се възнесе; Христос, Какъвто Го виждаме в Евангелието, ние вече не можем да уловим, защото Той ни се разкри като Бог и като съвършен човек; онази проста близост, която беше между Него и Неговите ученици, земното приятелство някак изведнъж се оттегли на заден план и сега, както казва апостол Павел, ние вече не познаваме Христос по плът, но Го познаваме по дух.

Отивайки Си от учениците Си, Спасителят им казал: Няма да ви оставя сираци; Ще ви изпратя Духа, Утешителя, Който изхожда от Отца - Той ще ви съобщи всичко ...

И в деня на Петдесетница Божият Дух почива на Църквата, изпълни я със Своето присъствие и разкри на Църквата бездънните дълбочини на новото знание и на Самия Христос, не просто учител, не просто наставник, не просто приятел, не просто Божий помазаник, пророк, чудотворец; Христос беше разкрит чрез откровението на Духа като човек, но не като един от хората, а като пълнотата на проявлението на това, което човек е. И Той ни се откри като Бог. Това го предчустваха, това го усещаха учениците Му, но сега го знаем, виждаме го, познали сме го от опит; Той е наш Господ и Той е наш Бог.

И дарът на Светия Дух, силата Божия, ни дава възможност да се приобщаваме към това, което не принадлежи на никого друго, освен на Сина Божий, станал Син Човешки. Неговото Възкресение беше като чудо в Неговата Богочовешка съдба; но нашата приобщеност с Него, чрез дара на Светия Дух, това, че причастието с Тайните, чрез кръщението, ние ставаме Негова плът и кръв, Него Самия, като че, правейки всичко това, което Той беше, възможно за нас. Човек в пълния смисъл на тази дума, човек, който е достигнал пълната мярка на своята човечност - не е земен човек, а небесен човек; човек само тогава става напълно себе си, когато така се е съединил с Бога, че той е - в Бога и Бог в него, когато е станал човек, какъв е бил Христос: Син Божий, не по рождение, а чрез дара, чрез общение.

И ето, къде е нашата радост: възнасяки се от нас на небето, Той със Себе Си, в дълбините на Света Троица, отнесе тази плът, която човечеството, земята,  Божията Майка Му бе подарила. Сега тайната на човека е в дълбините и недрата на тайната на Бога; не се разделихме с Него, защото със Святия Дух станахме неразделни от Него; и виждайки какво се е случило с Него, причастявайки се на случилото се с Него, ние се причастяваме в Неговата радост, радоста за това, че светът е спасен, радоста за това, че  е победено всичко, което прави човека малък, чужд на Бога - сега ние сме свои На Него, родни. Сега можем да се радваме с Христовата радост: не само за Неговата победа, но и за това, че пред нас се открива ново Божие познание, ново разбиране за човека, и толкова голямо призвание, толкова дивно, за което човек не е мислил преди Христос: да станем синове и дъщери на Бог , приобщавайки се във всичко, което е Христово - включително вечната Божествена слава.
Амин.

Източник:https://antsur.ru/
Превод: Димитър Петров