събота, 4 май 2013 г.

Въскресение Христово


Христос Воскресе!Св. Павел в едно от писмата си казва, че ако Христос не е възкръснал, то ние сме най-нещастни от всички мъже ... Наистина, ако Христос не е бил възкресен, тогава цялата ни вяра, всичко, което наричаме свой духовен опит се изгражда върху лъжа или илюзия.

И Христос е наистина възкресе! Това знаем от личен опит; не само на десетки,  не само на хиляди, но на милиони хора които опитно в живота си са изпитали живото присъствие и докосване на Самия Христос. Но ние също така вярваме в Неговото плътско, телесно възкресение, за което свидетелстват и апостолите, казвайки, че разказват за това, което са видели със собствените си очи, чули с ушите си, ръцете им са попипали. (1 Йоан. 1:1).

И действително, жените-мироносици дойдоха на гроба и установиха, че камъкът е отвален от гроба, и ангел ги покани да влезнат и да свидетелстват, че гробницата е празна; след тях Петър и Йоан дойдоха и също намериха празен гроб и плащаницата, в която бе обвит Христос, лежи празна, празна, защото тялото на Христос не е бил там. И отново Христос се явява на учениците Си: Той се храни с тях, Той им говори, те се докосват до възкресеното Му тяло, те чрез своя опит, телесен опит, се уверили, че Христос - не е дух, не е призрак, а възкръсналия в плът техен Учител, Който е победил смъртта. И наистина, какво е толкова учудващо? Ако наистина вярваме, че Христос е Син на Бога, самият Бог, Който дойде в плът за спасението на света, би било трудно да се повярва в смъртта Му, но е лесно да се повярва в Неговото възкресение. Как може Христос да умре телесно, бъдейки самият Живот, как може Христос да остане пленник на смъртта, бъдейки Живот тържествуващ, вечен? Затова с радост и вяра ще се поздравяваме помежду си, знаейки, че възкръсна Христос с плътта Си и че в това е - обещанието за нашето възкресение в определеното време. Смъртта престава да бъде за нас предмет за страх: тя става - разтваряща се врата към вечността; и когато му дойде времето, гласът на Бог, чрез който е извикано всичко съществуващо в битие, ще загърми, и всички ние  ще възкреснем в плът и дух, и ще пеем Господу вечна песен на радост, тържество и благодарност !

Христос воскресе!
Превод: Димитър Петров

Няма коментари:

Публикуване на коментар