четвъртък, 3 октомври 2013 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Во имя Отца и Сина и Светаго Духа.

Тази нощ празнуваме раждането в нашия грешен, тъмен, понякога страшен свят на Живия Бог в образа на нашия Господ Иисус Христос.

С каква радост, с какъв трепет очакваме раждането на всяко детенце, с каква радост казваме: «Човек се роди на света». Всеки от нас се ражда от небитието, встъпвайки от нищо в битието отначало временно, а после и вечно. И това се извършва като тържество на любовта на неговите баща и майка, тържество на любовта, което въвежда човека в живот, та от времето той да премине във вечността.

И ето Синът Божий се ражда в нашия живот; но не от любов на мъж към жена, на Своята Майка към мъж, а от непостижимата любов Божия към нас, хората, и от неизмеримата вяра, преданост, от изумителното послушание и любов към Бога на Пресветата, Пречиста Дева Мария. Както всяко детенце, встъпващо в живота, Синът Божий, покоящ се във вечността и встъпващ във времето, встъпва в него като крехък Младенец, беззащитен, уязвим; както всеки младенец, е като икона, образ на въплътената любов, така и Синът Божий явява реалността на Божествената любов и човешкия отговор на тази любов. Бог дава Своя Син – да, на земен живот, но също и на смърт! На смърт, която Му е с всичко чужда, с която Той няма нищо общо, защото смъртта е плод на нашата отчужденост от Бога, смъртта – е плод на греха, мъртвост на душата, която влече след себе си и умирането на тялото. Въплътеният Бог, Богочовекът Господ Иисус Христос и при раждането Си вече е безсмъртен: и Той приема смъртността, като желае във всичко да се отъждестви с нас, хората, да бъде с нас заедно, като не се отлъчва нито то любовта Божия, нито от единството с Него, за да живее нашия живот, но живот очистен, прозрачен за всичко светло, и да умре с нашата греховна смърт. Да! Той умира с нашата смърт, не със Своята, защото – как може Вечният Живот да умре?.. Но Той се приобщава с нас и умира.

Но в Своето рождение Той към всеки от нас, също както в древността към съвременните Му хора, се обръща с въпрос: Как ще се отнесете вие към беззащитността на любовта? Как ще се отнесете към невинността, към пределната уязвимост, към онази любов, която всецяло, без колебание, ни отдава?

И ние знаем, как е преминала тази нощ. Йосиф и Пречистата Дева чукали на всяка врата с надежда за приют, за да може Тя под човешки покрив да роди своето детенце... Но всяка врата пред тях се затваряла, защото на всяко семейство му било добре без тях: никой не искал чужд човек... И тези странници си намерили приют в пещерата, където имало ясли за животните; и самите животни, които по думите на Светото Писание, невинно страдат от човешкия грях, невинно приемали Христа.

Кой още Го приемал? Ангелите Божии с трепет и ужас гледали как вечният Бог става пленник на времето, как Безсмъртният става плячка, жертва на настъпващата смърт. Ангелите Божии се покланяли в ужас на Бога, който станал човек.

И влъхвите – хора мъдри, хора учени, които самата мъдрост и ученост довели до изумление пред сътворения свят и до откритието на Живия Бог; знаието, мъдростта, изкушеността в науката ги довели до Христа. Така и сега, хиляди хора, обезверили се в безбожитео, обезверили се във всичко онова, което само е материално, само земно, отхвърлили кумирите, искащи кръв и жертви, се обръщат към Живия Бог, тайнствения, дълбокия, мъдрия, изпълнения с ласка и любов.

И овчарите дошли до тези ясли под ръководството на ангелите: простите хора, с чисто, незатъмнено сърце също познали в Младенеца, лежащ в яслите, Живия Бог, който дошъл в света. «С нас е Бог» Го нарекъл ангелът, - те познали това.

С встъпването на Христа в света целият свят станал различен; престанал този свят да стои лице в лице – било враждебно, било с тъга – пред далечния, непостижимия, твърде за него великия Бог. С идването на Христа Бог, който стана човек, стана живата сила на този свят! И когато четем учението на Христа в Евангелието, когато четем Неговия живот, Неговите думи, Неговите действия, да – ние разбираме, ние можем да разберем, че Христос е единствения човек в пълния смисъл на тази дума; защото човекът едва тогава става самия себе си в пълния смисъл на тази дума, когато той неразделно, до самите си дълбини е съединен с Бога, прераства себе си и става богоподобен.

Това, което Евангелието ни открива за Христа, е обърнато и към вярващия и към невярващия, защото ние всички, вярващи и невярващи, несъмнено вряваме в едно – в човека. И в Христа ние виждаме човек съвършен, мирен, победоносен, готов от любов Целия си живот до край да изтощи, да отдаде за другите.

И това за нас е урок. Не ни ли каза Той: «Пример ви давам, за да го следвате»? А как живеем ние? Християнската вяра не е мироглед, а живот: трябва да се живее по Евангелието, трябва да живеем, както Евангелието ни учи; иначе всяка наша дума за вярата е лъжа! Не Христос ли ни каза, че на съд ще дойдат хората, които не са изпълнили Евангелието, в което те уж вярвали, и Той ще ми каже: “Идете си от Мене, - Аз не ви познавам” И те ще кажат: Нима не сме се молели в Твоите храмове? Нима не сме ти вярвали?.. И той ще им отвърне: Идете си от Мен, които Ми казвахте: Господи, Господи, но не изпълнихте Моите заповеди, не последвахте Моя пример, не станахте човеци – всеки от вас жив, достоен, човек!..


Нека встъпим сега във времето, когато това е станало възможно и на Запад и на простора на нашата Родина, когато свободата да дишаме ни е дадена, когато вярата има право да провъзгласява себе си! Нека влезем в този път – на подвига, не изповядвайки Бога с уста, не явявайки Го като проста и понякога празна проповед, но като живот. Нека станем такива хора, че гледайки ни, всеки да може да си зададе въпроса: с какво живее той? Защо така не прилича той на мен, помръкнал, скучен, поробен?! Откъде у него е тази свобода, това величие?! – та всеки човек, поставяйки си този въпрос, да се обърне към нас и ни попита: Че в какво вярваш ти? Къде е твоето вдъхновение? Откъде у тебе е силата да живееш така както живееш?.. И когато ние самите станем жив въпрос за хората, ще можем да им дадем отговор: Христос е моята сила, Бог и Господ! Амин!

Няма коментари:

Публикуване на коментар