четвъртък, 6 март 2014 г.

Римският стотник (Мат. 8:5-13)


Евангелският разказ за стотника ни говори за човек, чиято вяра, макар сам той да бил езичник, надминала вярата на израилския народ.

Бил болен скъп за него човек, и стотникът пристъпил към Христа, молейки за чудо, молейки Господ да помилва болния; така постъпваме ние през цялото време, обръщаме се към Бога, очаквайки от Него чудодейна помощ. И Христос му отговорил: Ще дойда и ще го изцеля. И ето тук се проявила изумителната вяра на този човек. Когато ние се молим, толкова често, така настойчиво молим, Господ да се приближи към нас, да ни даде да Го почувстваме и да ни стане ясно, че Той има власт. Този човек, обаче, постъпил с удивителна простота: Не - казва той на Спасителя, - не си прави труд; аз съм човек грешен, Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее. Само слово Божие: не тази радост от срещата, за която ние всички мечтаем; ето за какво молел този човек. Ние молим Господ да изпълни това, което ни е нужно, но свръх това - да ни даде и чудодейната радост от Своето присъствие.

Този човек разбирал със сърцето си колко свят е Господ, колко Той е велик, и бил готов да се откаже от тази радост, искал само да изцели неговия слуга, само да оздравее неговият другар.

Често бихме могли да се обърнем към Господа и да кажем: Господи, помогни! Но не ми е нужно да зная какво се е случило, нито да почувствам Твоето действие; само извърши безмълвно, отдалеч, като че незабелязано за мене това, което е Твоя воля... Ако можехме с такава вяра, с такова съзнаване на светостта Божия да се обръщаме към Него - колко близък би бил за нас Господ! Защото Той се приближава към нас винаги, Той винаги е близък, но ние Го усещаме само със сърце любящо и смирено. Искрица любов понякога имаме - смирение много малко.

И ето, ако се обръщаме към Бога и казваме: Господи, нека бъде това добро, това свято, за което мечтае моята душа за моите близки, но мен можеш да заобиколиш, мини встрани от мен, но стигни до тях... - каква радост би била у Господа за такава любов, която е готова да положи живота и радостта си заради другите! Амин.

Превод
Теменужка ВИТАНОВА

Източник: http://synpress-classic.dveri.bg/index.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар